Liigu põhisisu juurde
Pisipilt Infoteadused teoorias ja praktikas kõrgkooliõpik
raamat

Infoteadused teoorias ja praktikas kõrgkooliõpik

Ilmunud: 2017Keel: eestiStandardnumber: 9789985588376
infoteadus
info
infohaldus
infokäitumine
infopädevus
infotöö
teadmusjuhtimine
kõrgkooliõpikud (vormimärksõna)
e-raamatud (vormimärksõna)
Tehnilise vea tõttu on autorite nimed andmete all hetkel valesti. Palume vabandust ja tegeleme vea parandamisega. Õige autorite loetelu: Sirje Virkus, Aira Lepik, Elviine Uverskaja, Tiiu Reimo, Silvi Metsar, Raivo Ruusalepp, Aile Möldre ja Merle Laurits Toimetanud Sirje Virkus, Tiiu Reimo ja Aira Lepik Esimene eestikeelne infoteaduse kõrgkooliõpik on valminud eesmärgiga käsitleda infoteaduse olulisemaid teemavaldkondi ja luua kontekst infoteaduste mõistmiseks. Õpik loob üldise arusaama infoteadusest ning selle kasutajad saavad oma teadmisi süvendada viiteallikate ja lisamaterjalide läbitöötamise käigus, esitatud mõisted aitavad kaasa eestikeelse erialase terminoloogia ühtlustumisele. „Infoteadused teoorias ja praktikas“ koosneb kolmest osast. Raamatu esimene osa avab sellised põhimõisted nagu andmed, informatsioon, teadmised, teadmus, vaike- ja väljendatud teadmus, infokäitumine, info hankimine, infootsing ja info kasutamine, infovajadus, infopädevus, infojuhtimine, teadmusjuhtimine, teadmusringlus ning infoühiskond, teadmistepõhine ühiskond, infopoliitika ja infostrateegia. Teise osa viis peatükki selgitavad infoteaduse olemust ja kujunemist, infokäitumise, info hankimise ja infootsingu ning infopädevuse teooriaid, mudeleid ja käsitlusi, teadmusjuhtimise käsitlusi, infotegevuse tulemuslikkuse hindamise mudeleid ja tutvustavad mõningaid tänapäeval aktuaalseid uurimissuundi. Kolmas osa selgitab, kuidas organiseeritakse inforessursse, korraldatakse infoteenindust, analüüsitakse ja hinnatakse infotegevust ning rakendatakse info- ja teadmusjuhtimist. Õpiku viimane peatükk on pühendatud infoteaduse koolitusele ning erialaste rahvusvaheliste ühenduste tegevuse tutvustamisele. „Infoteadused teoorias ja praktikas“ on mõeldud nii infoteaduse ning info- ja teadmusjuhtimise eriala üliõpilastele kui ka infospetsialistidele, raamatukogutöötajatele, infotehnoloogidele ja kõigile teistele, kes on huvitatud infoteaduse arengust, teooriast ja praktikast.
näita rohkem
Pealkirjad:
Gigantum humeris, 2228-1029 Infoteadused teoorias ja praktikas [Võrguteavik] : kõrgkooliõpik
Autorid:
Virkus, Sirje, 1956- autor Lepik, Aira, 1958- autor Uverskaja, Elviine, 1948- autor Reimo, Tiiu, 1953- autor Metsar, Silvi, 1950- autor Ruusalepp, Raivo, 1970- autor Möldre, Aile, 1958- autor Laurits, Merle, 1973- autor Virkus, Sirje, 1956- toimetaja Reimo, Tiiu, 1953- toimetaja Lepik, Aira, 1958- toimetaja Ratso, Sirje, 1963- kujundaja Tallinna Ülikool
Kategooriad
Kultuur ja teadus (29)
Õppekirjandus (11)
Sellele väljaandele ei ole veel kommentaare. Ole esimene!