Liigu põhisisu juurde
Pisipilt Inimese õigus abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele
raamat

Inimese õigus abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele

Ilmunud: 2015Keel: eestiStandardnumber: 9789949967414
inimõigused
õpetamise metoodika
õppematerjalid
käsiraamatud (vormimärksõna)
e-raamatud (vormimärksõna)
Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumiastme ainetundides, eeskä t ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, ent ka teistes õppeainetes inimõiguste käsitlemisel. Samu i on materjal kasutatav kutsehariduses ja täiskasvanukoolituses ning sotsiaalainete õpetajate välja- ja täiendõppes. Õppematerjal eeldab, et õppijad on inimõiguste tekke- ning arengulooga juba üldjoontes kursis ja annab neile teadmistele lisaks lühikese ülevaate inimõiguste olemusest ning inimõiguste piiritlemisest põhiõigustes. Nimetatud on ka olulisemad rahvusvahelised inimõigustekonventsioonid. Lähemalt on käsitletud õigust väärikusele ja heale nimele ning õigust elule, sest need õigused on aluseks ja sisuks teistele inimõigustele. Lisalugemiseks on toodud katkendeid kirjandusest, mida võib õpetaja valikul tunnis kasutada näidete või aruteluteemadena. Kirjandusteosed on valitud kooskõlas õppekavas oleva soovitatava kirjanduse nimekirjaga ning peaks seetõ tu olema suures osas õpilastele tu tavad. Piltliku materjalina saab tundide näitlikustamiseks ja aruteludeks kasutada koomikseid. Lisalugemise lehekülgedel on ka näidisküsimused. Neid lehekülgi võib õpilastele paljundada. Lisatud on „Inimese ja kodanikuõiguste deklaratsioon“, mis võe i vastu 1789. aastal ja on olnud eeskujuks põhiseaduste põhiõiguste peatükkidele, Ees i Vabariigi põhiseaduse II peatükk ja ülevaade näitusest, mis käsitleb inimõigusi Nõukogude Ees is Viimaks on mõned soovitused õpetajale tunni läbi viimiseks inimõiguste teemal.
näita rohkem
Pealkirjad:
Inimese õigus [Võrguteavik] : abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele
Autorid:
Hansen, Vootele, 1962- koostaja Kukk, Aet, koostaja Helme, Peeter, 1978- toimetaja Noorkõiv, Tiit, toimetaja Langemets, Margit, 1961- toimetaja
Kategooriad
Õigus (22)
Sellele väljaandele ei ole veel kommentaare. Ole esimene!